Home

Fáilte romhaibh go suíomh gréasáin Scoil Chróine

Cuireadh an suíomh gréasáin seo le chéile chun nuacht agus eolas scoile a chuir ar fail do thuismitheoirí, daltaí agus an pobal iomlán scoile.

Tá muid fíor bhródúil as an traidisiún saibhir de theagasc agus foghlaim, in éineacht le na gníomhaíochtaí spóirt, ceoil agus drámaíochta atá curtha ar fail do dhaltaí anseo i Scoil Chróine. Faoi láthair tá 267 dalta ar an rolla inár scoil.

Is é scoil Caitliceach, faoi phátrúnacht an tEasbag de Ráth Bhoth é Scoil Chróine. I gcuideachta an Bhord Bainistíochta, déanann muid ár ndícheall atmaisféar dea-ordaithe, comhbháideach, sásúil agus sábháilte a chuir ar fail i gcónaí i Scoil Chróine, áit ina bhfuil riachtanais intleachtach, spioradálta, fisiceach, morula agus cultúrtha sainaitheanta agus cothaithe gach lá. Is é an spiorad foirne agus an meas atá ag an pobal iomlán scoile ar a chéile an t-aitmeasféar is tábhachtaí atá le feiceáil sa scoil. Is scoil cuimsitheach, fáiltiúil agus forchéimnitheach é Scoil Chróine, aithníonn muid agus ceiliúrann muid éagsúlacht, agus cuireann muid timpeallacht spreagúil ar fáil chun sainiúlacht a bhaint amach i bpáirtíocht lénár dtuismitheoirí agus an pobal iomlán scoile. Cuireann Scoil Chróine ranganna ar fáil do pháistí le Neamhord de chuid Speictream an Uathachais agus Moilleanna Forbartha Uilíoch.

Mól an óige agus tiocfaidh sí!!!

 

Welcome to the website of Scoil Chróine

This website has been prepared in the hope that it will become a valuable source of school news and timely information for parents, pupils, and the whole school community.

We are extremely proud of our school with its rich tradition of teaching and learning, together with our sporting, music and drama activities. We currently have 267 pupils enrolled in our school.

Scoil Chróine is a Catholic school, under the patronage of the Bishop of Raphoe. Along with the Board of Management, we strive to provide a well-ordered, caring, happy and secure atmosphere where the intellectual, spiritual, physical, moral and cultural needs of the pupils are identified and addressed. The prevailing atmosphere of the school is encapsulated in the sense of team-spirit and mutual respect and care for each other that exist among the whole school community. Our school is inclusive, welcoming and progressive, recognises and celebrates diversity, and provides a stimulating school environment where we aim for excellence in active partnership with our parents and the whole school community. Scoil Chróine provides classes for children with Autistic Spectrum Disorders and children with Global Developmental Delays.

Mól an óige agus tiocfaidh sí!!