Board of Management

Cathaoirleach / Chairperson
Very Rev Johnny Moore

Príomhoide / Principal
Micheál Ó Fearraigh (Rúnaí)

Ionadaí na Múinteoirí / Teachers’ Nominee
Hugh Gallagher

Ionadaí na dTuismitheoirí / Parents’ Nominees
Jonathan Stewart
Yvonne Gillespie

Ionadaí an Easbaig / Patron’s Nominees
Brigid O’Donnell(Treasurer)
Enda McCarry
Cróna Houston