Playground Fundraiser

Join us in transforming our school’s outdoor space by sponsoring a square foot of our upcoming Astro Turf installation project. 

With your support, we can turn our gravel yard into a vibrant, all-weather sports area that benefits our students, staff, and community for years to come.

Our goal is to raise €55,000 to complete the Astro Turf installation project. Each square foot

sponsored for €20 brings us one step closer to achieving this goal.

As a token of our gratitude, every sponsor will have their name displayed on our ‘Friends of Scoil Chróine Appreciation Wall’.

Sponsor a Square Foot –

 Let’s get the yard done and make playtime more fun

Tiomsú Airgid ar son clós súgartha Scoil Chróine. 

Déan Urraíocht ar Throigh Chearnach

Le chéile gheobhaimid an clós feabhsaithe fa choinne níos mó spraoi taobh amuigh.

Cuidigh linn clós súgartha na scoile a fhorbairt ina pháirc bheomhar, uile- aimsire a bhéas mar thairbhe do phaistí, foireann na scoile agus an pobal sna blianta amach romhainn. Tá sé mar sprioc againn €55,ooo a bhailiú chun an tionscadal Astrofurf a chríochnú. Tugann achan urraíocht de €20 muid níos gayer don sprioc seo. Mar chomhartha  buíochais uainn beidh ainm achan urraitheoir léirithe ar bhalla buíochais ‘Cairde Scoil Chróine’. 

Déan Urraíocht ar Throigh Chearnach

Bígí linn ag forbairt clós súgartha na scoile chun tuilleadh spórt agus spraoi a spreagadh i Scoil Chróine.

 

 

https://www.idonate.ie/event/scoilchroineplaygroundfundraiser