Staff

Príomhoide
Múinteoir Micheál Ó Fearraigh

Leas Phríomhoide
Múinteoir Cáit Uí Dhochartaigh

Rúnaí
Eimer Ní Dhochartaigh

Naíonáin Bheaga 
Múinteoir Colette

Naíonáin Mhóra  
Múinteoir Denise

Naíonáin Mhóra 
Múinteoir Eibhlín/Múinteoir Jamie

Rang a 1
Múinteoir Caroline

Rang a 1
Múinteoir Tara

Rang a 2
Múinteoir Brónagh

Rang a 3
Múinteoir Emma

Rang a 3
Múinteoir Noreen

Rang a 4
Múinteoir Aileen

Rang a 5
Múinteoir Terence

Rang a 6 
Múinteoir Hugh

Rang Naomh Colm
Múinteoir Mary Francis

Rang Naomh Bríd
Múinteoir Rachel/Múinteoir Claire

Rang Naomh Pádraig
Múinteoir Hannah

Múinteoirí Oideachas Speisialta
Múinteoir Cáit

Múinteoir Marie

Múinteoir Catherine

Múinteoir Treasa

Múinteoir Daithí

Múinteoir Claire

Múinteoir Sarah Jane

Tacaíocht Teanga
Joanne

Cúntóirí Ranga
Anne T
Breda
Laura
Donna
Breid
PJ
Rachel
Michelle
Kathryn
Gráinne
Jordanna
Catríona
Anita
Anne G

Feighlí Scoile
Patrick

Glantóir
Andreea